vezi galeria foto

Spre excelenta
prin experienta, stiinta si pasiune!

Glosar rinoplastie - Dictionar de termeni

Dr. AntohiGlosar rinoplastie - Dictionar de termeni

 • Ala (aripă nazală)aripa nazala

În limbaj comun, aripile nazale sunt deumite nări (medical-narine). Sunt două regiuni anatomice pereche, simetrice faţă de vârful nazal, au un aspect convex către anterior şi lateral si limitează anterolateral deschiderea narinelor. Forma lor este menţinută într-o astfel de poziţie prin intermediul cartilajelor alare, mai exact prin segemntele laterale ale acestora numite crus lateralis (lat.). 

 • Baza alară

Reprezintă partea inferioară a nasului, marginea inferioară a narinelor. Lungimea ideală a bazei alare este egală cu dinstanţa intercanthală (distanţa dintre marginile interne ale ochilor). Este însă o distanţă care variază în funcţie de particularităţile indivuale. Configuraţia marginii inferioare a bazei alare este adesea descrisă ca „aripile unui pescăruş în zbor".

 • Cartilajele alare

Denumite şi cartilaje laterale inferioare. Sunt în număr de două (poziţionate „în oglindă"), formează două arcuri cartilaginoase care menţin conformaţia şi fermitatea columelei, vârfului nazal şi marginilor alare. Fiecare cartilaj (arc cartilaginos) este divizat în mai multe segmente: unul medial-crus medial sau segment columelar, crus intermediar sau segmentul imediat inferior vârfului nazal, domul sau segmentul lobular-este cel care defineşte vârful nasului şi respectiv crus lateral (segment lateral).

 • Retracţia alară

Cunoscută şi ca aripă nazală crestată. Este o consecinţă frecventă a manipulării agresive a cartilajelor alare în cadrul unor intervenţii chirurgicale sau poate fi o manifestare congenitală.

 • Marginea alară

Reprezintă marginea externă a narinelor aşa cum apare atunci când nasul este privit din faţă. Ideal, marginea alară este curbată delicat.

 • Grefă autologă

Este un fragment de ţesut viu (cartilaj, os, piele etc.) recoltată de la acelaşi pacient pentru reconstrucţia unui organ. În cadrul Rinoplastiei grefele cartilaginoase autologe utilizate, sunt recoltate de la nivelul septului nazal pentru a modela sau creşte conformaţia vârfului nazal şi acolo unde este cazul, a segmentelor cartilaginoase deficiente. Se mai utilizează cartilaj recoltat de la nivelul urechii sau cartilaj costal. În funcţie de locul de recoltare precum şi de particularităţile pacientului, fiecare tip de cartilaj are avantajele şi dezavantajele lui.

 • Partea osoasă a nasului

Reprezintă treimea superioară a nasului. Este formată din două oase simetrice, sudate între ele şi continuate în profunzime cu septul osos (parte din osul etmoid).

 • Vârful nazal bulbos

Reprezintă o deformare a nasului caracterizată prin creşterea în dimensiuni a vârfului nazal precum şi a cartilajelor alare.
Grefa cartilaginoasă
Reprezintă unul sau mai multe segmente de cartilaj, adaptat(e) locului în care urmează a fi puse. Sunt utilizate pentru modificarea formei nazale sau pentru creşterea fermităţii anumitor segmente. Prin intermediul lor se pot realiza deziderate estetice, de îmbunătăţire a respiraţiei, de creştere a conformaţiei nazale sau toate la un loc. Aplicabilitatea grefei cartilaginoase face din aceasta unul din elementle protetice preferată de foarte mulţi specialişti.

 • Caudal-Cranial

Caudal-situat către partea inferioară a bazei nazale (atunci când discutăm de anatomia nazală). Partea opusă este cranială sau superioară, către rădăcina nasului (sinonim-cefalic).

 • Deformare a excesului tisular caudal

Are la bază creşterea excesivă a septului nazal. Caracteristicile definitorii ale acestei deformări sunt reprezentate de: columela proeminentă (care atârnă), buza superioară mai subţire, precum şi micşorarea unghiului nazo-labial.Deformarea este frecventă în rândurile populaţiei mediteraneene şi din Estul Mijlociu.

 • Cefalic

Către rădăcina nasului.Cranial.

 • Modelarea cefalică

Excizia parţială a segmentului lateral de-a lungul marginii sale cefalice. Este o tehnică de rinoplastie utilizată pentru a îngusta şi a permite rotaţia vârfului nasului. Reprezintă o cauză frecventă pentru retracţia alară şi pentru alte deformări ale varfului nazal.

 • Rinoplastia închisă (rinoplastia endonazală)

Rinoplastia închisă abordează scheletul nazal realizând o expunere chirurgicală mai redusă în comparaţie cu rinoplastia deschisă şi evitând astfel o eventuală cicatrice columelară; acest avantaj dispare în momentul în care este necesară vizualizarea directă a unor elemente endonazale.

 • Cocaine Nose (Nasul cocaină)

Deformare nazală care apare în urma consumului de cocaină şi a fibrozei tisulare consecutive aceasteia. Caracteristicile principale sunt: perforaţia septului, prăbuşirea în şa a treimii nazale medii şi deformarea progresivă. Cazurile extreme pot avea drept consecinţă pierderea întregului nas, sau se pot dovedi fatale.

 • Columela

Segment central care separă cele două narine, formată din tegument şi segmentele mediale (stâng şi drept), ale cartilajelor alare.

 • Columelar Show

Porţiunea columelei vizibilă din profil şi care în mod normal masoară 2-5 mm.

 • Columelar Strut

Grefă cartilaginoasă autologă utilizată pentru a spori proiecţia, rotaţia şi suportul vârfului nazal. Este o grefă mascată, plasată la nivelul columelei pentru a conferi stabilitate cartilajului remodelat al vârfului nazal şi pentru a preveni deformarea ulterioară.

 • Computer Imaging

Utilizarea unui soft computerizat care permite modificarea fotografiei digitale a pacientului cu scopul de a exemplifica virtual rezultatul intervenţiei chirurgicale.

 • Edem

Invadarea ţesuturilor moi de către excesul de fluid de origine limfatică sau seroasă, ca rezultat tipic al traumei sau diferitelor stadii de boală. În cazuri extreme poate persista 18 luni post-rinoplastie. Cronicizarea sa poate determina apariţia fibrozei.

 • Fibroză

Formarea ţesutului fibros (cicatriceal), ca proces reactiv sau reparator, în organe sau ţesuturi care nu conţin în mod normal elemente conjunctive fibroase. Este o sechelă obişnuită la pacienţii cu pielea groasă sau cu predispoziţie pentru fibroză.

 • Rinoplastia funcţională

Procedeu chirurgical de reconstrucţie a căilor aeriene nazale, utilizat pentru a restaura funcţionalitatea acestora.

 • Columela Suspendată

Deformare nazală constând în protruzia columelei dincolo de limitele cosmetice.

 • Cicatrice hipertrofică

Răspuns exagerat în refacerea tisulară consecutivă traumatismelor tegumentare sau intervenţiei chirurgicale. Rezultatul: o cicatrice întinsă şi elevată, inestetică. Spre deosebire de cicatricile cheloide, cicatricea hipertrofică răspunde tratamentului aplicat în timp util.

 • Porţiunea infralobulară

Cea mai de jos porţiune a vârfului nazal, situată imediat deasupra nărilor, formată din segmentele inermediare ale cartilajelor alare.

 • Crus intermediară

Segmentul de cartilaj alar situat deasupra nărilor şi sub domul nazal.

 • Osteotomie intermediară

Reprezintă o tehnică clasică modificată de osteotomie (gr. osteon-os, tome-tăiere). Este utilizată pentru remodelarea oaselor nazale.

 • Deformare în V inversată

O deformare nuanţată a dorsumului nazal rezultată în urma micşorării excesive a arcului cartilaginos către oasele nazale adiacente. O altă cauză poate fi reprezentată de reducerea agresivă a cocoaşei nazale în cadrul unor intervenţii anterioare sau posttraumatic.

 • Cheloidul

Reprezintă un răspuns sever al organismului în procesul de vindecare a plăgilor (chirurgicale sau traumatice) ce are ca rezultat acumularea de ţesut fibros, de forma unei formaţiuni tumorale, dură la nivelul respectiv. Adesea comportă o abordare terapeutică dificilă şi de multe ori este chiar imposibil de tratat la pacienţii susceptibili.

 • Crus lateral

Elementul lateral al cartilajului alar.

 • Osteotomie laterală

Reprezintă osteotomie realizată în interiorul cavităţii nazale, care urmăreşte şanţul nazo-facial (dintre nas şi obraz) şi care permite ulterior repoziţionarea amplă a oaselor nazale. Este adesea ultimul pas prin care se închide bolta nazală deschisă după îndepărtarea cocoaşei.

 • Medial

Către linia mediană, către mijlocul nasului. Opusul-Lateral.

 • Crus medial

Elementul medial al cartilajului alar. Corespunde la exterior segementului columelar.

 • Osteotomie medială

Este o osteotomie parasagitală, poziţionată imediat adiacent liniei mijlocii. Permite repoziţionarea medială a oaselor nazale. Este utilizată de multe ori împreună cu osteotomia laterală pentru un mai mare grad de remodelare.

 • Bolta mijlocie

Reprezintă treimea medie a nasului (şi jumătatea inferioară a podului nazal). Este formată din ţesut cartilaginos şi cuprinde partea anterioară a septului nazal cartilaginos şi cele două cartilaje laterale (drept şi stâng).

 • Domul nazal

Reprezintă punctul principal (apexul) fiecărui cartilaj alar, format la nivelul joncţiunii dintre crus lateral şi intermediar. Defineşte vârful nazal.

 • Dorsum nazal

Sinonim cu podul nazal. Este format din cele două treimi superioare ale nasului-bolta mijlocie (cartilaginoasă) şi bolta superioară (osoasă).

 • Implantul nazal 

Reprezintă un material protetic, sintetic utilizat pentru înlocuirea ţesutului absent sau deficient din punct de vedere morfo-funcţional. Deşi comportă unele controverse, implanturile nazale sunt utilizate de rutină.

 • Vârful nazal

Denumit şi lobul. Reprezintă cea mai proeminentă regiune nazală; este format de domurile alare având de-o parte şi de alta aripile nazale. Din punct de vedere anatomo-chirurgical este împărţit în mai multe regiuni: lobulul propriu-zis şi două regiuni adiacente: supralobulară şi respectiv infralobulară.

 • Valva nazală

Este o valvă prin intermediul căreia se reglează trecerea aerului în diverse etape respiratorii în concordanţă cu necesităţile de moment ale organismului. Realizează astfel modificări de diametru endonazal prin inetrmediul mucoasei nazale. Obstrucţiile anatomice ale valvei nazale pot cauza astfel probleme de dinamică a aerului la acest nivel. De multe ori o tehnică chirurgicală inadecvată poate duce la disfuncţii ale valvei nazale.

 • Unghiul nazo-frontal

Este un unghi vizibil din profil, format de două linii imaginare care merg paralel cu podul nazal şi respectiv cu fruntea (glabela). Ideal vârful acestui unghi este situat la nivelul liniei intersprâncenoase.

 • Unghiul nazo-labial

Este un unghi vizibil din profil, format din două linii imaginare care merg paralel cu buza superioară şi respectiv columela. În mod normal acest unghi este mai mare la femei.

 • Necroza (gr. nekrosis-mortificare)

Este un proces fiziopatologic în care se produce moartea unui ţesut. Poate fi consecinţa unei oxigenări inadecvate, de obicei în urma întreruperii circulaţiei sangvine.

 • Rinoplastie deschisă

Sinonim cu rinoplastie externă. Se referă la un abord chirugical de expunere mai agresiv, a elementelor structurale ale nasului. Se realizează prin intermediul unei incizii discrete (dar vizibilă de multe ori) la nivelul columelei. Mulţi specialişti consideră rinoplastia deschisă ca fiind o intervenţie mai versatilă în cadrul rinoplastiilor secundare sau atunci cand este necesară o mai bună expunere a elementelor anatomice. În mâini experimentate, cicatricea columelară este adesea invizibilă.

 • Deformarea deschisă a plafonului

Lacuna tisulară rezultată în urma eliminării chirurgicale a cocoaşei nazale şi aproximării ulterioare inadecvată.

 • Osteotomia percutană

Este un tip de osteotomie care se realizează prin intermediul unei incizii discrete tegumentară. Deşi presupune un abord mai facil, există riscul apariţiei unor cicatrici postoperatorii vizibile.

 • Lobulul "ciupit"

Diminuare excesivă a lobulului ca urmare a unor proceduri chirurgicale anterioare, agresive. Apare ca o consecinţă a unei excizii excesive la nivel domal, a elementelor cartilaginoase alare.

 • Rinoplastia primară

Este o procedură chirurgicală efectuată la nivelul unui nas care nu a mai fost operat anterior, fie că este vorba de o intervenţie de tip estetic, fie că ne referim la o intervenţie de tip reconstructiv-posttraumatic. Comparativ cu rinoplastia secundară comportă un avantaj major
(cel puţin acolo unde nu există un nas traumatizat): nu există elemte fibrotice, cicatriceale la nivelul cartilajelor care să îngreuneze intervenţia respectiv predictibilitatea postoperatorie.

 • Rădăcina nasului

Partea superioară a piramidei nazale, vârful care se continuă superior cu elementele osului frontal. Superficial, corespunde vârfului unghiului nazofrontal.

 • Columela retractată

Este o deformare columelară congenitală sau produsă în urma unei intervenţii sau a unui traumatism. Rezultă un aspect inadecvat al columelei.

 • Nasul în tensiune

Este o deformare preponderent congenitală caracterizată prin protruzia excesivă a septului nazal.

 • Depresiunea de deasupra vârfului

În limbaj nemedical este o noţiune relativ definită prin "nasul cârn". Poate fi de multe ori o consecinţă postoperatorie voluntară. Este un aspect apreciat mai ales de persoanele de sex feminin.

 • Proiecţia vârfului

Termen utilizat pentru a caracteriza protruzia nasului în raport cu planul vertical al feţei.

 • Rinion

Joncţiunea dintre treimea superioară a scheletului osos al nasului, cu treimea mijlocie reprezentată de ţesut cartilaginos. Cel mai înalt punct al cocoaşei nazale.

 • Rotaţie

Termen folosit pentru a descrie poziţia vârfului nazal faţă de un arc de rotaţie fix. Un vârf rotat superior, spre frunte, dă aspectul de nas în vânt, pe când rotaţia vârfului în sens invers acelor de ceasornic dă aspectul de nas lăsat.

 • Deformarea nasului în şa

Deformare nazală care rezultă din prăbuşirea treimii medii a scheltului nazal. Poate avea drept cause bolile autoimmune, consumul de cocaină, post-traumatic, precum şi în urma unor rinoplastii aggressive.

 • Rinoplastie secundară

Constă în reintervenţia chirurgicală asupra unui nas operat anterior. Poate fi practicată pentru corectare cosmetică sau funcţională.
Rinoplastia secundară este una dintre cele mai grele intervenţii chirurgicale, dat fiind faptul că scheletul nazal a fost deja supus traumei, iar ţesutul moale va suferi din nou un proces de cicatrizare. În general, recuperarea necesită mai mult timp decât în cazul unei rinoplastii primare.

 • Sept

Peretele care separă căile aeriene stangă şi dreaptă, format din cartilaj sau os şi tapetat bilateral de mucoasă nazală.

 • Grefă de augmentare a septului

Grefă cartilaginoasă care se ataşează septului caudal pentru a conferi rezistenţă. Se fofloseşte în mod obişnuit pentru alungirea nasului.

 • Grefă tip Shield

Tip de grefă cartilaginoasă care se fixează la nivelul cartilajelor alare cu scopul de a roti vârful nasului sau de a spori proiecţia acestuia.

 • Grefă tip Spreader

Augmentarea treimii mijlocii a nasului cu o grefă plasată între sept şi cartilajul supraiacent pentru creşterea înălţimii, îmbunătăţirea simetriei, lărgirea căilor aeriene nazale şi pentru a întări septul.

 • Rinoplastie structurală

Efectuarea rinoplastiei cu scopul de a avea consecinţe atât cosmetice, cât şi funcţionale. Abordarea artistică de reconfigurare în scop estetic este completată de consolidarea sccheletului nazal, obţinându-se astfel rezultate de durată.Caracterul tehnicii o situează la polul opus rinoplastiei excizionale care presupune compromiterea structurală şi în consecinţă deformarea progresivă.

 • Defectul congenital la nivel nazal

Reprezintă unul sau mai multe elemente morfo-funţionale deficiente la nivelul nasului (cartilaj, ţesut moale sau os) pe care un pacient îl prezintă încă din momentul naşterii (lat. congenitus-născut odată cu). Poate exista izolat (malformaţie doar la nivelul nasului) sau poate face parte dintr-un tablou malformativ mai complex.

 

 

 

Inapoi

Contact rapid

Se trimit datele!
Se pare ca ai omis unele date sau acestea au fost completate incorect!
Te rugam sa verifici campurile marcate cu rosu...
Se pare ca a intervenit o eroare de sistem!
Ne poti contacta folosind datele din dreapta formularului
Mesajul tau a fost trimis!
In scurt timp iti vom raspunde. Iti multumim!

Facebook